รับตรง ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด 2557

รับตรง ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด 2557

UploadImage


การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ รอบทั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจําปีการศึกษา 2557
 
UploadImage
UploadImage
 
ระยะเวลาในการรับสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – วันที่ 25 เมษายน 2557
- สมัครทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2557
ให้ส่งเอกสารการสมัครถึงมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 23 เมษายน 2557)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 วันที่ 2 พฤษภาคม 2557
 
สอบข้อเขียน
 วันที่ 8 พฤษภาคม 2557
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน
 วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
 
สมัครได้ที่   http://admission.reru.ac.th/admis_2557_2.php  
 

***ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ


Comments